Bartosz Rutowicz

[ Prelegent ]

W 2004 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Fizjoterapii, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2006 rozpoczął proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 założył firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkolił ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Jak sam przyznaje, wielkim zaszczytem jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

[ Zobacz także ]

Kursy prowadzone przez Bartosz Rutowicz