Jana Vesela

[ Prelegent ]

Jana Vesela jest fizjoterapeutką Praskiej Szkoły i certyfikowana instruktorka DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization®), ukończyła studia magisterskie fizjoterapii na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu na Uniwersytecie Karola w Pradze, w Czechach w 2006 r.

W tym samym roku rozpoczęła pracę w Klinice Rehabilitacji w Szpitalu Uniwersyteckim Motol w Pradze, pracując jako fizjoterapeutka prowadząc terapię ambulatoryjną i w trybie zamkniętym, gdzie – pod opieką profesora Pavla Kolara stosowała zasady DNS w terapii pacjentów (pediatrycznej, terapii osób dorosłych oraz w geriatrii) z różnymi schorzeniami, dolegliwościami i problemami strukturalnymi i funkcjonalnymi.

Jana Vesela wykładała na seminariach prowadzonych w klinice, prowadziła warsztaty i opiekowała się stażystami fizjoterapii oraz innych zawodów medycznych.

W 2009 roku została asystentką instruktora DNS i pomagała w prowadzeniu kursów DNS w Czechach, Europie i Australii. 

W 2011 roku, została certyfikowaną instruktorką DNS i prowadziła kursy DNS na całym świecie.

Podczas studiów grała w zawodach Ultimate Frisbee i startowała w dywizji mieszanej i kobiecej. Jest wielokrotną mistrzynią Czech w obu dywizjach, a w 2007 roku zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w dywizji mieszanej.

Pracowała także jako fizjoterapeutka czeskich zawodników frisbee, juniorów w lekkiej atletyce oraz zawodników innych sportów.

[ Zobacz także ]

Kursy prowadzone przez Jana Vesela