Martina Jezkova

[ prelegent ]

Martina Ježková ukończyła studia magisterskie fizjoterapii w 2001 roku na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu na Uniwersytecie Karola w Pradze. Studiowała u znanych profesorów Jandy i Lewita, z którymi później pracowała w Klinice Rehabilitacji w Szpitalu Uniwersyteckim Motol w Pradze.

Podczas 17 lat praktyki rehabilitacji w szpitalu Motol, Martina pracowała z różnego rodzaju pacjentami, od dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i dziećmi z zaburzeniami koordynacji, skoliozą, pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi, pacjentami z ginekologii i funkcjonalną sterylnością, dysfunkcjami dna miednicy oraz innymi zaburzeniami zdrowia miednicy. Pracowała także z zawodowymi i amatorskimi sportowcami jak i osobami starszymi nad poprawą jakości ruchu. W 2018 roku Martina otworzyła własny gabinet fizjoterapii pod Pragą.

Martina jest certyfikowaną terapeutką Metod Vojty od 2004r. i regularnie uczęszcza na kursy przedłużające uprawnienia. Ukończyła liczne szkolenia instruktorskie i doskonalące, między innymi: Kinezjologia rozwojowa i zasady Dynamicznej Stabilizacji Nerwowomięśniowej (DNS) (u prof. Pavla Kolara), Terapia manipulacyjna w rehabilitacji oraz relaksacja poizometryczna, manipulacja tkanek miękkich oraz kręgosłupa i kończyn u prof. Karela Lewita oraz badanie i leczenie funkcjonalnej sterylności wg Mojžíšovej. W styczniu 2014 Martina ukończyła kurs na instruktorkę Jogi w Australii. Od 2014 roku dalej zgłębia jogę i wykorzystuje ją w rehabilitacji ruchowej, a w 2018 roku została certyfikowaną instruktorką Iyengar Yoga. Margina ukończyła także kursy raczkowania Klappa (opartne na kinezjologii rozwojowej), kinezjotapingu, technik manipulacji powięziowej wg Stecco, powięziowej jogi oraz jogi dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Martina pracuje pod nadzorem profesora Pavla Kolara i uczy rehabilitacji ruchowej w Czechach i za granicą. Od 2002 roku jest instruktorką rehabilitacji na 2gim Wydziale Medycyny na Uniwersytecie Karola w Pradze, ucząc studentów Fizjoterapii i Medycyny. Od 2004 roku Martina jest certyfikowaną instruktorką Technik Mięśniowo-szkieletowych wg Lewita, a od 2001 roku jest międzynarodową instruktorką Kinezjologii Rozwojowej i DNS wg Kolara. Czerpiąc ze swojej praktyki klinicznej Martina stworzyła wyspecjalizowane kursy DNS zajmujące się zdrowiem kobiet oraz zastosowaniem zasad DNS w jodze używanej w rehabilitacji
[ Zobacz także ]

Kursy prowadzone przez Martina Jezkova