Petra Valouchova

[ Prelegent ]

Petra Valouchová, MPT, Ph.D. – Instruktor kursów DNS

Petra ukończyła studia magisterskie na Wydziale Terapi Fizycznej na Uniwersytecie „Palacky” w Ołomuńcu w 1998 roku. Specjalizuje się w rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu. W 2001 roku uzyskała Doktorat w dziedzinie Kinantropologii ze szczególnym uwzględnieniem biomechaniki. Jej główne zainteresowania to biomechanika i analiza kinematyczna chodu. Od 2002 roku Petra pracowała jako fizjoterapeuta w Rehabilitacji i Wydział Medycyny Sportowej Szpitala Uniwersyteckiego Motol w Pradze. Leczyła dorosłych i dzieci z zaburzeniami ruchowymi spowodowanymi przez zaburzenia neurologiczne, ortopedyczne i traumatyczne. Petra jest również wykładowcą uniwersyteckim fizykoterapii i medycyny ogólnej na Uniwersytecie Medycznym Charlesa. Specjalizuje się również w ocenie elektromiografii powierzchniowej. Opublikowała kilka artykułów dotyczących powierzchniowych badań elektromiograficznych. Od października 2011 r. Petra została naczelnym fizjoterapeutą w Centrum Medycyny Ruchu zlokalizowanym w Pradze (http://www.cpmpk.cz – która jest jedną z dwóch prywatnych klinik profesora Kolářa) i nadzoruje oba oddziały fizykoterapii (od 2018)

Petra posiada certyfikat dynamicznej stabilizacji nerwowo-mięśniowej, zasad ruchu Vojta Reflex, techniki mobilizacji tkanek miękkich według Lewita oraz metody Bobatha. Ukończyła także kursy neurodynamiki według Butlera, Quadrupedal Locomotion według Klappa, metody tapingu, w tym Kinesiotaping, Stecco Fascia Manipulation i Metody trzewnej manipulacji metodą Barrala.

Regularnie prowadzi kursy DNS w Europie, USA, Kanadzie, Ameryce Południowej, Chinach, na Tajwanie, Indonezji i Australii. Petra została mistrzem świata w Fitness Step Team w 2003 i 2004 roku oraz mistrzem Europy w 2004.

[ Zobacz także ]

Kursy prowadzone przez Petra Valouchova