19-21/11/2021 

DNS A

09 Gru 2020
0

Data: 19-21 LISTOPADA 2021
Prowadzący: Michal Truc
Adresaci: fizjoterapeuci, lekarze
Liczba miejsc: 25
Liczba godzin: 24
Miejsce kursu: Warszawa (szczegóły wkrótce)
Cena: 1950 zł (400zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 1550zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Cena zawiera opłatę licencyjną dla Prague School of Rehabilitation, którą w Państwa imieniu wniesie Rehaedukacja.

Opis:
Metoda  ,,Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara” stosuje się u pacjentów z zaburzeniami układu ruchu u pacjentów neurologicznych (po udarach, ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, polineuropatiami itp.) oraz w leczeniu ortopedycznym (schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego i kolanowego, w zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej (łokieć tenisisty), uszkodzeniu stożka rotatorów / zespół ciasnoty podbarkowej) oraz w pediatrii (porażenie mózgowe, skoliozy, wady postawy, zwichnięcie stawów biodrowych, kręcz karku itp.) oraz w sporcie wyczynowym. Terapia metodą DNS jest dostosowywana do indywidualnego stanu pacjenta i uwzględnia kombinację wielu ćwiczeń. Praktycy wykorzystujący tę metodę w codziennej pracy, podkreślają, że jest ona mniej wyczerpująca dla wobec pacjenta niż wiele innych metod fizjoterapii, dlatego często stosuje się ją u dzieci, osób starszych, a także pacjentów, którzy nie mogą wykonywać  intensywnych ćwiczeń, na przykład pacjentów onkologicznych. Metoda Pavla Kolářa jest znana i stosowana w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Australii.

Cele kursu:

 • Poznanie podstawowych zasad kinezjologii rozwojowej z naciskiem na rozwój w pierwszym roku życia.
 • Określenie i wyjaśnienie kluczowych etapów w rozwoju człowieka.
 • Przedstawienie trzech poziomów kontroli sensomotorycznej w analizie funkcjonalnej i terapii.
 • Przedstawienie związku pomiędzy rozwojem w ciągu pierwszego roku życia i patologiami układu lokomocji u dorosłych.
 • Wprowadzenie nowej terminologii dotyczącej rehabilitacji jak np. funkcjonalna centralizacja stawów, punctum fixum (punkt stały), punctum mobile (punkt ruchomy) oraz zintegrowany system stabilizacji kręgosłupa.
 • Podanie definicji idealnej stabilizacji postawy z perspektywy rozwoju: regulacja ciśnienia wewnątrzbrzusznego, podwójna rola przepony w stabilizacji i oddychaniu, stabilizacja przez kokontrakcję.
 • Opisanie popularnych stereotypów błędnej stabilizacji postawy („zespół otwartych nożyc”, postawa pochylona do przodu lub do tyłu, „zespół klepsydry”)
 • Wyjaśnienie i zaprezentowanie biomechaniki nieróżnicowanych, ipsilateralnych i kontralateralnych wzorców ruchu, otwartych i zamkniętych łańcuchów kinematycznych, stawianie kroku i funkcja podporu ciała.
 • Ocena i poprawianie niewłaściwego wzorca oddychania.
 • Zademonstrowanie związku pomiędzy niewłaściwym oddychaniem a funkcjonalną patologią układu ruchu.
 • Ocena zintegrowanego systemu stabilizacji kręgosłupa, zarówno wzrokowo jak i za pomocą dynamicznych testów funkcjonalnych.
 • Integracja ćwiczeń korekcyjnych opartych na testach funkcjonalnych DNS oraz pozycjach rozwojowych: ćwiczenia w nieróżnicowanych pozycjach statycznych; zmiana pozycji w funkcji lokomocji; progresja ćwiczeń z wykorzystaniem niestabilnych powierzchni; zwiększony poziom trudności za pomocą oporu, wielozadaniowość oraz inne wyzwania.
 • Wyjaśnienie sposobów połączenia ćwiczeń korekcyjnych DNS z innymi formami ćwiczeń.
 • Podstawy zastosowania zasad DNS w treningu sportowym.
 • Wyjaśnienie opieki lekarskiej mające na celu ułatwienie lekarzom wcielenie metod DNS do codziennej pracy, wraz z edukacją pacjentów.
 • Optymalne przygotowanie uczestników na kolejny poziom szkolenia (Kurs „B”).

Wszyscy uczestnicy otrzymają Dyplom od prowadzącego

Cała ścieżka edukacyjna metody DNS obejmuje części A-D. Na części A i  B poruszane są ogólne zagadnienia związane z tą metodą. Natomiast część C i D obejmuje szczegółowe omówienie zastosowania metody w poszczególnych dysfunkcjach. Dodatkowo można uczestniczyć w warsztatach poświęconych zastosowaniem metody w poszczególnych przypadkach (np. w pediatrii, w sporcie itp). 

Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo (Certificate of Attendance), certyfikat potwierdzający zdobycie umiejętności (Certificate of Achievement) otrzymuje się po zdaniu egzaminu.

OPCJONALNY EGZAMIN
Uczestnicy, którzy chcą zostać certyfikowanym specjalistą mogą zdawać test za dodatkową opłatą 50 euro.

Test DNS A jest w pełni zautomatyzowanym testem internetowym.  Po zarejestrowaniu, otrzymasz własny, unikatowy link do testu.  Test ma na celu utrwalenie znajomości zasad DNS i poprawę twojej pracy trenera, fizjoterapeuty lub lekarza. Test składa się z 50 pytań wielokrotnego wyboru, w tym 10 pytań ze zdjęciami. Test nie ma limitu czasowego.

Aby zdać test musisz odpowiedzieć poprawnie na 35 z 50 pytań. Do testu można podejść 3 razy. Natychmiast po wysłaniu ukończonego testu wynik pojawi się na ekranie, otrzymasz go także w wiadomości wysłanej na podany adres e-mail.

Po zdaniu testu, uczestnicy otrzymają Dyplom potwierdzający zdanie egzaminu od Praskiej Szkoły Rehabilitacji.