29-30/05/2021 

DNS Exercise 1

05 Lis 2020
0

DNS Exercise 1

Data: 29-30 MAJA 2021
Prowadzący: Veronika Nasslerova
Adresaci: fizjoterapeuci, lekarze
Liczba miejsc: 25
Miejsce kursu: Warszawa CrossFit Mokotów
Cena: 1850 zł (400zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 1450zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

CZĘŚĆ I: Kurs 2-dniowy
Cele kursu:

Pokazanie znajomości podstawowych zasad kinezjologii rozwojowej. 

Opisanie związku pomiędzy rozwojem w ciągu pierwszego roku życia i dysfunkcjami układu lokomocji u dorosłych.

Dyskusja i demonstracja podstaw ruchu człowieka: podpór, stawianie kroku, biomechanika funkcji motorycznych, proces pionizacji i funkcjonalnej centralizacji stawów w rozwoju.

Ocena i poprawianie niewłaściwego wzorca oddychania.

Ocena zintegrowanego systemu stabilizacji kręgosłupa, zarówno wzrokowo jak i za pomocą dynamicznych testów funkcjonalnych.

Integracja ćwiczeń korekcyjnych opartych na testach funkcjonalnych i pozycjach rozwojowych DNS w globalnych ruchach w leżeniu na plecach, na brzuchu, na kolanach, w siedzeniu z oparciem na ręce i na czworaka.

Pokazanie sposobów połączenia ćwiczeń korekcyjnych DNS z innymi formami ćwiczeń.

Centralizacja w Kursie ćwiczeń DNS.

Aby zapewnić uczestnikom czas na praktykę z pacjentami, do praktycznego testu można podejść rok po zakończeniu pierwszego kursu DNS (kursu Ćwiczenia DNS I lub DNS A). Możesz przystąpić do kursu Ćwiczenia DNS III w tym czasie. Jednakże, jeśli chcesz przystąpić do testu praktycznego musisz ponownie uczestniczyć w kursie Poziomu III i przystąpić do testu. Kolejnym warunkiem do przystąpienia do testu praktycznego po kursie Ćwiczenia DNS III jest ukończenie testu internetowego po kursie Ćwiczenia DNS II.

Po zdobyciu certyfikatu możesz poprosić o umieszczenie twojego nazwiska na stronie Praskiej Szkoły Rehabilitacji za jednorazową opłatą w wysokości 20 euro. Zachowanie ważnych uprawnień wymaga przystąpienia do co najmniej 1 kursu DNS co 3 lata.