18-19/09/2021 

DNS Exercise 2

05 Lis 2020
0

DNS Exercise 2

Data: 18-19 WRZEŚNIA 2021
Prowadzący: Petra Valouchova
Adresaci: fizjoterapeuci, lekarze
Liczba miejsc: 25
Miejsce kursu: Warszawa (szczegóły wkrótce)
Cena: 1850 zł (400zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 1450zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

 

CZĘŚĆ II: Kurs 2-dniowy
Cele kursu:

  • Powtórzenie kinezjologii rozwojowej w kontekście poprawnej postawy u osób dorosłych, uprawianiu sportu oraz globalnych wzorców ruchowych celem poprawy wyników w sporcie i poprawy sprawności poruszania się.
  • Pokazanie ćwiczeń w zaawansowanych pozycjach rozwojowych – trójnóg, niedźwiedź, przysiad, wykrok, wchodzenie na podwyższenie oraz ich odmiany oraz wyćwiczenie świadomości ciała.
  • Pokazanie ćwiczeń opartych na zasadach kinezjologii rozwojowej wykorzystujących gumy elastyczne, sztangi, obciążenie i piłki stabilizacyjne.
  • Omówienie i demonstracja ćwiczeń DNS dla poszczególnych ruchów w sporcie: rzutach, skokach itd.
  • Uczestnicy, którzy chcą uzyskać Certyfikat Trenera DNS muszą zdać test online po ukończeniu kursu Ćwiczeń DNS część II, zanim przystąpią do kursu Ćwiczenia DNS część III. Test składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru, a także 10 pytań z ilustracjami i 5 pytań z nagraniami pacjentów. Aby zdać test musisz odpowiedzieć poprawnie na 32 z 45 pytań. Do testu można podejść maksymalnie 3 razy. W przypadku trzykrotnego niezdania testu zalecamy uczestnikom powtórzenie kursu Ćwiczenia DNS II. Wyniki zostaną przesłane na podany adres e-mail bezpośrednio po ukończeniu testu. Zdanie testu internetowego jest warunkiem do przystąpienia do testu praktycznego w trakcie kursu Ćwiczenia DNS część III i uzyskania certyfikatu trenera DNS.
  • Centralizacja w Kursie ćwiczeń DNS.

 

Aby zapewnić uczestnikom czas na praktykę z pacjentami, do praktycznego testu można podejść rok po zakończeniu pierwszego kursu DNS (kursu Ćwiczenia DNS I lub DNS A). Możesz przystąpić do Kursu Ćwiczenia DNS III w tym czasie.  Jednakże, jeśli chcesz przystąpić do testu praktycznego musisz ponownie uczestniczyć w kursie Poziomu III i przystąpić do testu. Kolejnym warunkiem do przystąpienia do testu praktycznego po kursie Ćwiczenia DNS III jest ukończenie testu internetowego po kursie Ćwiczenia DNS II.

 

Po zdobyciu certyfikatu możesz poprosić o umieszczenie twojego nazwiska na stronie Praskiej Szkoły Rehabilitacji za jednorazową opłatą w wysokości 20 euro. Zachowanie ważnych uprawnień wymaga przystąpienia do co najmniej 1 kursu DNS co 3 lata.