15-17/10/2021 

DNS B

27 Sie 2020
0

DNS B

Data: 15-17 PAŹDZIERNIKA 2021
Prowadzący: Eliska Urbarova
Adresaci: fizjoterapeuci, lekarze
Liczba miejsc: 25
Liczba godzin: 20
Miejsce kursu: Warszawa (szczegóły wkrótce)
Cena: 1950 zł (400zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 1550zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Cena zawiera opłatę licencyjną dla Prague School of Rehabilitation, którą w Państwa imieniu wniesie Rehaedukacja.

 

Metoda  Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara znajduje zastosowanie w leczeniu dysfunkcji układu ruchu, większości schorzeń neurologicznych (osób po udarze,  ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, polineuropatiami itp.) oraz w leczeniu ortopedycznym (schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego i kolanowego,  stawów, zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, uszkodzenie stożka rotatorów / zespół ciasnoty podbarkowej), w pediatrii (porażenie mózgowe, skolioza, wady postawy związane z wrodzonym zwichnięciem stawów biodrowych itp.) oraz w sporcie wyczynowym.

Cała ścieżka edukacyjna metody DNS obejmuje części A-D. Na części A i  B poruszane są ogólne zagadnienia związane z tą metodą. Natomiast część C i D obejmuje szczegółowe omówienie zastosowanie metody w poszczególnych dysfunkcjach. Dodatkowo można uczestniczyć w warsztatach poświęconych zastosowaniem metody w poszczególnych przypadkach (np. w pediatrii, w sporcie itp).

Cele kursu:

 • Uczestnicy muszą pokazać znajomość związku pomiędzy kinezjologią rozwojową a patologiami układu ruchu: powtórka teorii z kursu A oraz wstęp do bardziej zaawansowanej wiedzy, mianowicie do procesu pionizacji.
 • Opisanie przyczyn odruchów pierwotnych oraz reakcji posturalnych oraz ich roli w kinezjologii rozwojowej.
 • Wprowadzenie do podstaw lokomocji odruchowej wg Vojty.
 • Demonstracja badania dzieci: uczestnicy są w stanie rozpoznać poprawne i zaburzone wzorce ruchowe, a także ustalić wiek rozwojowy dzieci.
 • Nauka odpowiedniego postępowania z niemowlakami.
 • Demonstracja badania i terapii DNS u dorosłych z bólem lub dysfunkcją układu ruchu – ocena stabilizacji oraz strategia terapii.
 • Badanie postawy oraz testy zintegrowanego systemu stabilizacji kręgosłupa – powtórzenie testów z kursu A oraz wprowadzenie testów zaawansowanych.
 • Przedstawienie ćwiczeń korekcyjnych opartych na nowo pokazanych testach funkcjonalnych DNS.
 • Ćwiczenia w zróżnicowanych ipsilateralnych i kontralateralnych statycznych pozycjach, zmiana pozycji w trakcie poruszania się, progresję ćwiczeń za pomocą niestabilnych powierzchni, oporowania „zaplanowanego ruchu”, wielozadaniowość i inne wyzwania we wzorach ipsi i kontralateralnych, przejście z wzorca ipsilateralnego na kontralateralny, trening izolowanych ruchów segmentów.
 • Wprowadzenie do funkcjonalności korowej – schemat ciała, jakość odpoczynku, izolowane ruchy segmentów.
 • Dokładne wyjaśnienie opieki lekarskiej mające na celu ułatwienie lekarzom wcielenie metod DNS do codziennej pracy.
 • Optymalne przygotowanie uczestników na kolejny poziom szkolenia (Kurs „C”).

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom od prowadzącego

 

OPCJONALNY EGZAMIN

Uczestnicy, którzy chcą zostać certyfikowanym specjalistą mogą zdawać egzamin za dodatkową opłatą 100 euro.

Egzamin ma formę testu, który będzie polegał na badaniu dzieci na różnych etapach rozwoju. Uczestnicy otrzymają link do nagrań wideo. Uczestnicy mają oddać instruktorowi DNS testy w przeciągu miesiąca od kursu. Po zdaniu testu, uczestnicy otrzymają dyplom potwierdzający zdanie egzaminu od Praskiej Szkoły Rehabilitacji.

Test można powtarzać 3-krotnie.

W przypadku niezdania testu trzykrotnie, kandydat musi powtórzyć jeden lub więcej kursów, przed zakwalifikowaniem się na ponowne podejście do egzaminu.