12-13/10/2019 

URAZY MIEŚNI KULSZOWO-GOLENIOWYCH I ŁYDKI – PREWENCJA, DIAGNOSTYKA I TERAPIA

11 Cze 2018
0

Miejsce szkolenia : Warszawa, Body Support, Stefana Szolc-Rogozińskiego 1, 02-777

Data : 12-13 październik 2019

 

Najnowsze koncepcje rehabilitacji i treningu prewencyjnego uszkodzeń mięśni grupy kulszowo-goleniowej i łydki występujących w sporcie.

Mięśnie grupy kulszowo-goleniowej oraz mięśnie łydki to jedne z najczęstszych kontuzji pojawiających się w sportach, którym towarzyszą powtarzane przyspieszenia w formie sprintu oraz nagłe zmiany kierunku poruszania się.
Podczas kursu zaprezentowany zostanie najnowszy, teoretyczny i praktyczny stan wiedzy dotyczący epidemiologii, czynników ryzyka oraz mechanizmów powstawania urazów mięśni łydki oraz grupy kulszowo-goleniowej. Dowiesz się również jak diagnozować, klasyfikować, a co najważniejsze przewidywać możliwość wystąpienia urazów w obrębie wyżej wymienionych obszarów.
Podczas kursu poznasz techniki terapeutyczne wykorzystywane w leczeniu tych patologii oraz najbardziej skuteczne strategie prewencyjne tych urazów.
Szczególna uwaga będzie poświęcona protokołom i strategiom terapeutycznym opartym o EBM (Evidence Based Medicine) oraz o praktyczne doświadczenia profesora Gorana Markovicia w pracy z zawodowymi sportowcami najwyższego szczebla. Dowiecie się, w oparciu o dowody naukowe i kliniczne rozumowanie, jaki trening daje najlepsze rezultaty w leczeniu i prewencji uszkodzeń mięśni łydki oraz mięśni kulszowo-goleniowych oraz poznacie obiektywne kryteria powrotu zawodnika na boisko.

Po ukończeniu kursu:
§ Poznasz I zrozumiesz najnowsze doniesienia i badania dotyczące etiologii, czynników ryzyka oraz mechanizmów powstawania patologii mięśni kulszowo-goleniowych łydki oraz jak tę wiedzę wykorzystać w praktycznym procesie prewencyjnym tych urazów
§ Poznasz najnowsze badania dotyczące diagnozowania, prognozowania oraz terapii uszkodzeń mięśni kulszowo-goleniowych i mięśni łydki oraz dowiesz się jak te informacje wykorzystać w leczeniu tych patologii w codziennej praktyce
§ Będziesz wiedział jak precyzyjnie i trafnie zdiagnozować obecne oraz przewidywać przyszłe urazy w obrębie mięśni łydki oraz mięśni kulszowo goleniowych
§ Zaplanujesz i przeprowadzisz opartą na dowodach oraz efektywną od strony praktycznej strategię rehabilitacyjną dla urazów mięśni kulszowo-goleniowych
§ Zaplanujesz i przeprowadzisz opartą na dowodach oraz efektywną od strony praktycznej strategię rehabilitacyjną dla urazów mięśni łydki

 

Plan kursu:

Dzień 1
Rano:
§ Biomechanika, epidemiologia, czynniki ryzyka oraz mechanizmy powstawania kontuzji mięśni gulszowo-goleniowych i mięśni łydki w sporcie
§ Klasyfikacja urazów mięśni kulszowo goleniowych i mięśni łydki

Po południu:
§ Diagnoza & prognozowanie urazów mięśni kulszowo-goleniowych w sporcie
– wywiad, palpacja, & testy kliniczne

Dzień 2
Rano:
§ Terapia uszkodzeń mięśni kulszowo-goleniowych oraz mięśni łydki oparta o dowody naukowe.
– Metody i techniki terapeutyczne
– Trening terapeutyczny
– Planowanie & progresja & kryteria powrotu do sportu

Po południu:
§ Strategie programów prewencyjnych oparte o dowody naukowe w przypadku uszkodzeń mieśni kulszowo-goleniowych oraz mięśni łydki.
– Ocena i określenie potencjalnych czynników ryzyka
– Monitorowanie oraz dostosowywanie obciążeń (intensywność, objętość)
– Indywidualne dopasowanie treningu prewencyjnego
– Rozgrzewka oraz trening prewencyjny dla grupy (drużyna)

O wykładowcy:

Dr Goran Marković jest profesorem w zakładzie Kinezjologii i Kontroli Motorycznej, na wydziale Kinezjologii na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Ukończył studia na specjalizacji Nauk o Sporcie i Przygotowania Motorycznego na Uniwersytecie w Zagrzebiu w 2002 roku, a doktoryzował się z tematyki sprintu oraz treningu plyometrii w 2004. Ponadto posiada licencjat z Kinezyterapii, który ukończył na Uniwersytecie w Splicie oraz doktorat Osteopatii w 2015. Jest założycielem i kierownikiem Motor Control and Human Performance Lab na wydziale Kinezjologii na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Jest również założycielem Performance & Rehab Center Motus Melior w Zagrzebiu. Jako ekspert przygotowania motorycznego, trenował i konsultował zarówno zawodowych sportowców, ale także kluby piłkarskie, koszykarskie, taekwondo, tenisa ziemnego oraz siatkówki, w tym medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata oraz Igrzysk Olimpijskich. W swojej codziennej praktyce Goran leczy zawodników najwyższych szczebli w tym reprezentantów olimpijskich, ze zróżnicowanymi kontuzjami układu mięśniowo-powięziowo-szkieletowego. Jest autorem 70 artykułów opublikowanych w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych z dziedziny nauk o sporcie oraz medycyny sportowej. Prace, których był autorem lub współautorem były cytowane ponad 1500 razy. Ponadto jako wykładowca, brał udział w ponad 40 międzynarodowych naukowych i branżowych konferencjach na całym świecie.

 

Cena:

Członkowie PSTM i uczestnicy konferencji PSTM: 1650zł

Early Bird (do 14.09): 1745zł

Cena Regularna (od 15.09): 1890zł

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Stowarzyszenie Treningu Motorycznego

98 1050 1298 1000 0090 3052 5811

 

 

Szkolenie tłumaczone na język polski!

Aktualności:

[ 6 stycznia 2019 ]

Jeszcze więcej!

[ 6 stycznia 2019 ]

Konkurs!