06-08/12/2024 

Youth Strength & Conditioning Certification

14 sty 2023
0

Youth Strength & Conditioning Certification (YSCC)
Data: 06-08/12/2024 r.
Prowadzący: Karl Gilligan
Miejsce: VeraSport, Siewna 15, Łódź

Kurs Youth Strength & Conditioning Certification (YSCC) dostarcza wiedzy z zakresu systemów treningowych oraz metodologii zgodnej z koncepcją EPI wykorzystywanych w pracy z młodymi sportowcami.

Kurs Youth Strength & Conditioning Certification (YSCC) oferuje w oparciu o badania naukowe, wprowadzenie do teorii i praktyki przygotowania motorycznego młodych sportowców. 3-dniowy kurs certyfikujący skupia się na aspekcie treningowym w koncepcie długofalowego rozwoju motorycznego młodych sportowców (LTAD) od 6 do 17 lat.

Kurs YSCC jest dedykowany przede wszystkim: trenerom dyscyplin indywidualnych, trenerom w sportach drużynowych, trenerom personalnym, fizjoterapeutom, nauczycielom wychowania fizycznego, którzy chcą podnieść swoją wiedzę za zakresu rozwoju motorycznego młodych podopiecznych. Głównym celem kursu YSCC jest uczesnie zgodnie z filozofią #keepitsimple (wszystko możliwie w prosty sposób) jednocześnie dostarczając kursantom usystematyzowanego podejścia jak trenować młodych adeptów.

Podczas szkolenia, kursanci poznają pełny wachlarz ćwiczeń poprawiających/rozwijających umiejętności prawidłowego poruszania/ruchu (movement skill development), ćwiczeń siłowych, ćwiczeń rozwijających moc, szybkość i zwinność. Na koniec szkolenia, kursanci będą posiadali wiedzę i umiejętności trenerskie potrzebne do rozwoju szeroko pojętej atletyczności u młodych sportowców sprecyzowanej do aspektu środowiska społecznego oraz związanego z uprawianym sportem.

EGZAMIN PISEMNY:
Pod koniec 3-ego dnia kursu odbędzie się 60-minutowe MCQ (test wielokrotnego wybory), aby ocenić zrozumienie treści kursu oraz uzyskać certyfikat YSCC.

• Test wielokrotnego wyboru (MCQ)
• Czas trwania 60 min
• 80 pytań
• Pytania dotyczą wyłącznie treści ze skryptu YSCC
• 70 % poprawnych odpowiedzi zalicza Egzamin

ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS SZKOLENIA:
• Wzrost i dojrzewanie
• Testowanie & monitoring
• Trenowanie młodych sportowców
• Rozwój zdolności ruchowych
• Podstawy gimnastyki
• Rozwój siły & mocy
• Rozwój szybkości & zwinności
• Gry kondycyjne
• Długofalowy rozwój motoryczny sportowca
• Programowanie & Periodyzacja treningowa

CZEGO DOWIESZ SIĘ NA SZKOLENIU YSCC:
Po zakończeniu szkolenia kursant będzie/otrzyma:
• Rozumiał procesy dorastania i dojrzewania w kontekście rozwoju motorycznego młodego sportowca
• Potrafił przeprowadzić testy oceniające młodego sportowca(ców)
• Obszerny wachlarz praktycznych umiejętności trenerskich
Protokół rozgrzewki
– Fundametal Movement Skills (Podstawowe Umiejętności Ruchowe)
– Podstawy gimnastyki
– Przyspieszenie
– Zwinność
– Rozwój siły
– Rozwój mocy
– Gry kondycyjne
• Potrafił stworzyć programy treningowe mające na celu poprawę zdolności motorycznych młodego sportowca
• Rozumiał zagadnienie Szczytowej Prędości Wzrostowej (PHV) w treningu młodzieży
• Potrafił zastosować długofalowy model rozwoju sportowca (LTAD)
• Potrafił przygotować różne programy treningowe mające na celu: rozwój siły, mocy, szybkości i sprawności ogólnej

Koszt kursu YSCC:

– cena Early Bird*- 2 706 zł
– cena regularna- 2 952 zł

*cena Early Bird przy wpłacie na miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia.