SMT-1: Manipulacje HVLA

Kurs jest pierwszym Modułem cyklu szkoleniowego American Academy of Manipulative Therapy, który z przyjemnością i dumą
będziemy organizować jako Zespół Rehaedukacja.pl

Cel kursu:
Dwudniowy, intensywny, praktyczno-teoretyczny kurs prowadzony przez dr Firasa Mourada jest adresowany do fizjoterapeutów (min. licencjat), osteopatów oraz lekarzy.

http://www.spinalmanipulation.org/v/01.mov

Opis kursu:

Dwudniowy kurs składający się w 70 % z części praktycznej oraz w 30 % z części teoretycznej. Zagadnienia poruszane na kursie dotyczą biomechanicznych aspektów oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do skutecznego i bezpiecznego wykonywania manipulacji krótkodźwigniowych (HVLA – High Velocity Low Amplitude) na poszczególnych odcinkach kręgosłupa oraz stawach krzyżwowo-biodrowych.

Podczas kursu przedstawiane są przypadki kliniczne podane diagnostyce oraz terapii w oparciu o logiczne wnioskowanie kliniczne poparte wiarygodnymi dowodami uzyskanymi w praktyce klinicznej. Każdy z kursantów otrzymuje 110-cio stronicowy skrypt z dokładnymi opisanie oraz zdjęciami wszystkich technik HVLA prezentowanymi na kursie.

Prowadzący: dr Firas Mourad

Cena kursu: 500 USD

ŁÓDŹ, 19-20.11.2016 SMT Moduł I (kręgosłup C,Th,L i Stawy krzyżowo-biodrowe)

Kursant otrzymuje:

  • 2 dni intensywnych zajęć praktycznych i teoretycznych (20 h)
  • 110-cio stronicowy skrypt z kursu wraz ze zdjęciami wszystkich technik pokazanych na kursie
  • Certyfikat American Academy Of Manipulative Therapy SMT 1 w języku polskim oraz angielskim
  • kurs tłumaczony jest konsekutywnie z języka hiszpańskiego na polski przez mgr fizjoterapii Mateusza Kobylarza

ZAPISZ SIĘ NA KURS19-20.11.2016 ŁÓDŹ

http://www.spinalmanipulation.org/v/02.mov

Przedstawione zostaną również najnowsze badanie naukowe potwierdzające skuteczność stosowania technik HVLA w przypadków bólów głowy pochodzenia szyjnego, ostrych i przewlekłych bólów kręgosłupa lędźwiowego, dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych oraz innych idiopatycznych bólów odcinka szyjnego kręgosłupa.

Po ukończeniu kursu, uczestnik będzie mógł:

1. Określić wskazania, przeciwskazania (względne i bezwzględne) oraz zachować konieczne środki ostrożności podczas stosowania krótkodźwigniowych technik manipulacyjnych HVLA. Dotyczy to przede wszystkim znajomości testów przedmanipulacyjnych dotyczących dysfunkcji tętnic szyjnych (Verterbo-Basliar-Insufficiency – Niewydolność Kręgowo-Podstawna), niestabilności górnego odcinka szyjnego kręgosłupa oraz ich ograniczeń.
2. Wykorzystać w odpowiedni sposób własne ciało i prawidłową postawę w trakcie wykonywania technik HVLA, czyniąc je bardziej efektywne i w pełni ergonomiczne.
3. W odpowiedni sposób łączyć dźwignie wykorzystując różne komponenty, tak aby skupić i wykorzystać potrzebne siły oraz budować „mechaniczne bariery” na wybranych segmentach kręgosłupa.
4. Skutecznie ocenić i wykorzystać tzw. barierę przedmanipulacyjną (czucie końcowe) przy użyciu krótkich dźwigni lub momentu siły podczas przeprowadzania techniki manipulacyjnej. Celem tych umiejętności jest odpowiednie skoncentrowanie i połączenie kilku dźwigni w celu zminimalizowania całkowitego, zbyt dużego, zasięgu manipulacji oraz siły potrzebnej do wykonania techniki.
5. Wyjaśnić wykorzystanie technik HVLA, ocenić ich plusy oraz ograniczenia w codziennej praktyce klinicznej.
6. Przeprowadzić w bezpieczny i efektywny sposób techniki manipulacyjne HVLA, włączając przedmanipulacyjne pozycjonowanie oraz docelową aplikację techniki manipulacyjnej w środkowej i dolnej części odcinka szyjnego, w odcinku piersiowym, na żebrach, odcinku lędźwiowym oraz stawach krzyżowo-biodrowych.
7. Przeprowadzić i opisać manipulacje HVLA dla stref połączeń w górnym odcinku szyjnym, przejściach: szyjno-piersiowym, piersiowo-lędźwiowym oraz regionie lędźwiowo-krzyżowym.
8. Efektywnie diagnozować i leczyć:
A) Zaburzenia stawowe górnej, środkowej i dolnej części odcinka szyjnego;
B) Dysfunkcje stawów krzyżowo-biodrowych
C) Dysfunkcje stawów międzykręgowych odcinka lędźwiowego
D) Zespoły: „Drugiego” i „Trzeciego Żebra”
E) Dysfunkcje przejścia szyjno-piersiowego

PROGRAM KURSU

I DZIEŃ (10 h):

7:45 Rejestracja
8:00 Wskazania, środki ostrożności, przeciwskazania manipulacji HVLA
9:00 Rotacyjne Techniki Manipulacyjne HVLA – odcinek szyjny (C 2-7)
10:00 Przerwa kawowa
10:15 Techniki Manipulacyjne HVLA – przejście szyjno-piersiowe (C 7-Th 3)
11:00 Diagnostyka i leczenie bólów głowy pochodzenia szyjnego (w oparciu o Evidence Based Medicine)
12:00 Przerwa obiadowa
13:00 Techniki Manipulacyjna HVLA – staw szczytowo-obrotowy (C 1-2)
14:00 Badania naukowe dotyczące skuteczności użycia technik manipulacyjnych HVLA w przypadku ostrych oraz przewlekłych bólów dolnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
15:00 Przerwa
15:15 Techniki Manipulacyjne HVLA – odcinek lędźwiowy kręgosłupa (L 2-4)
16:00 Technika Manipulacyjna HVLA – I-wsze żebro
16:30 Techniki Manipulacyjne HVLA – 2-gie i 3-cie żebro HVLA
17:00 Podsumowanie

II DZIEŃ (10 h):

7:45 Rozpoczęcie
8:00 Techniki Manipulacyjne HVLA – górny odcinek piersiowy (Th 1-3)
9:00 Techniki Manipulacyjne HVLA lateral-flexion translatory – odcinek szyjny (C2-7)
10:00 Przerwa
10:15 Techniki Manipulacyjne HVLA – przejście lędźwiowo-krzyżowe (L5/S1)
11:00 Techniki Manipulacyjne HVLA – odcinek piersiowy (Th4-9)
12:00 Przerwa obiadowa
13:00 Techniki Manipulacyjne HVLA – górny odcinek szyjny (staw szczytowo-potyliczny C0-1)
14:00 Diagnostyka (Evidence Based Medicine) dyfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych
15:00 Przerwa
15:15 Techniki Manipulacyjne HVLA – staw krzyżowo-biodrowy
16:00 Techniki Manipulacyjne HVLA – przejście piersiowo-lędźwiowe (Th11-L1)
16:30 Techniki Manipulacyjne HVLA – IV-VIII żebro
17:00 Podsumowanie kursu i zakończenie