Igłoterapia sucha - Dry Needling

 

Ból mięśniowo-powięziowy jest syn­dro­mem koja­rzo­nym z mię­śniowo-powię­zio­wymi punk­tami spu­sto­wymi (MPPS). Mięsień z MPPS to mię­sień sfa­ty­go­wany, bolący i ogra­ni­cza­jący nor­malny ruch. Etiologia MPPS nie jest do końca jasna. Obok klasycznych form leczenia MPPS (stre­ching, terapia manualna etc.) obserwujemy w ostatnich latach rosnącą popularność Igłoterapii Suchej.

Zapraszamy fizjoterapeutów (min. licencjat), lekarzy, chiropraktyków oraz osteopatów na 4-dniowy kurs Igłoterapii Suchej (Trigger Point Dry Needling dr Ricardo Ortega Santiago)

  • 4 dni – 2 x 2 dni – intensywnej praktyki
  • Certyfikat w języku angielskim oraz polskim autoryzowany przez Uniwersytet Króla Juana Carlosa w Madrycie
  • 100 stronicowy skrypt z technikami przedstawianymi na kursie 
  • kurs tłumaczony jest konsekutywnie z języka hiszpańskiego na polski przez mgr fizjoterapii Mateusza Kobylarza

Łódź, 07-08.06.2018 Moduł I
Łódź, 09-10.06.2018 Moduł II

1 750 zł (cena za jeden Moduł)

ZAPISZ SIĘ NA KURS Łódź, 07-08.06.2018 Moduł I – Igłoterapia Sucha

ZAPISZ SIĘ NA KURS  Łódź, 09-10.06.2018 Moduł II – Igłoterapia Sucha – Igłoterapia Sucha

Zakres tematyczny:

MODUŁ I (podstawowy) :

GŁĘBOKA IGŁOTERAPIA DOLNEJ KOŃCZYNY:
• Mięsień napinacz powięzi szerokiej (tensor fasciae latae)
• Mięsień pośladkowy średni (gluteus medius)
• Mięsień pośladkowy mały (gluteus minimus)
• Mięsień pośladkowy wielki (gluteus maximus)
• Mięsień czworogłowy uda (quadriceps femoris)
• Mięsień dwugłowy uda (biceps femoris)
• Mięsień półścięgnisty (semitendinosus)
• Mięsień półbłoniasty (semimembranosus)
• Mięsień trójgłowy łydki (triceps surae) punkcja zarowno mięśni brzuchatych jak i płaszczkowatego
• Mięsień piszczelowy przedni (musculus tibialis anterior)
• Mięsień prostownik długi palców (extensor digitorum longus)
• Mięsień prostownik długi palucha (extensor hallucis longus)
• Mięsień strzałkowy długi i krótki (peroneus longus et brevis)
• Mięsień piszczelowy przedni (musculus tibialis anterior)

GŁĘBOKA IGŁOTERAPIA GÓRNEJ KOŃCZYNY:
• Mięsień naramienny ( deltoideus )
• Mięsień nadgrzebieniowy ( supraspinatus )
• Mięsień podgrzebieniowy ( infraspinatus )
• Mięsień obły większy i mniejszy ( teres major et minor )
• Mięsień dwugłowy ramienia ( biceps brachii )
• Mięsień trójgłowy ramienia ( triceps brachii )
• Mięsień ramienno-promieniowy
• Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka (extensor carpi ulnaris)
• Mięsień prostownik promieniowy długi i krótki nadgarstka ( extensor carpi radialis longus et brevis)
• Mięsień prostownik palców (extensor digitorum)
• Mięsień prostownik palca małego ( extensor digiti minimi)
• Mięsień prostownik wskaziciela (extensor indicis)

GŁĘBOKA IGŁOTERAPIA SZYI I GRZBIETU:
• Mięsień najszerszy grzbietu (m. latissimus dorsi)
• Mięsień czworoboczny (trapezius), czesc wstępująca i zstępująca i poprzeczna
• Mięsień dźwigacz łopatki ( levator scapulae)

MODUŁ II (zaawansowany) :

GŁĘBOKA IGŁOTERAPIA DOLNEJ KOŃCZYNY: (4 h)
• Mięsień gruszkowaty ( piriformis) (1 h)
• Mięśnie przywodziciele uda: krótki, długi, wielki
• Mięsień smukły (gracilis)
• Mięsień grzebieniowy (pectineus)
• Mięsień podkolanowy (popliteus) (30 min)
• Mięsień biodrowy (iliacus) (30 min)
• Mięśnie stopy (1 h)

GŁĘBOKA IGŁOTERAPIA MIĘŚNI KRĘGOSŁUPA: ODCINEK PIERSIOWO-LĘDŹWIOWY (3 h)
• Mięsień kolcowy (spinalis)
• Mięsień biodrowo – żebrowy (iliocostalis)
• Mięsień najdłuższy klatki piersiowej (longissimus thoracis)
• Mięsień wielodzielny (multifidus) (1 h)
• Mięsień czworoboczny (trapezius) (1 h)
• Mięsień czworoboczny lędźwi (quadratus lumborum) (1 h)

GŁĘBOKA IGŁOTERAPIA KOŃCZYNY GÓRNEJ (7 h)
• Mięśnie pochyłe (scaleni) i mięsień podobojczykowy (subclavius) (1 h)
• Mięsień podłopatkowy (subscapularis) (1 h)
• Mięsień piersiowy większy i mięsień piersiowy mniejszy (1 h)
• Mięsień zębaty tylny górny (serratus posterior superior) i tylny dolny (serratus posterior inferior) (1 h)
• Mięsień odwracacz (supinator) (30 min)
• Mięsień nawrotny obły (pronator teres) (30 min)
• Mięśnie przyśrodkowe łokcia (1 h)
• Mięśnie dłoni (1 h)

GŁĘBOKA IGŁOTERAPIA SZYI (4 h)
• Mięsień mostkowo – obojczykowo – sutkowy (sternocleidomastoideus) (1 h)
• Mięśnie płatowate (spleni) szyi i głowy (1 h)
• Mięśnie głębokie szyi (2 h)

dr Ricardo Ortega Santiago – doktor fizjoterapii oraz wykładowca akademicki na Uniwersytetcie Króla Jana Karola w Madrycie (Universidad Rey Juan Carlos). Ekspert Terapii Manualnej na Uniwersytecie Alcala w Madrycie. Autor ponad 20 publikacji naukowych z zakresu bólu mięśniowo-powięziowego oraz Igłoterapii Suchej. Prowadzi szkolenia z zakresu Igloterapii Suchej, Terapii Manualnej i Neuromobilizacji na terenie całej Hiszpanii.
Jest współautorem książki „Trigger Point Dry Needling. An Evidenced and Clinical – Based Approach” do której przedmowę napisał Leon Chaitow oraz Rober D. Gerwin. Ricardo na co dzień pracuje z pacjentami w prywatnej klinice w Madrycie.